Par mājdzemdību līdzfinansēšanu no valsts līdzekļiem

Piebilde: Šo informāciju publicē vecāku organizācija, attiecīgi, tā nav uzskatāma par jurista konsultāciju un nevar to aizstāt.

2013. gada 10. jūlijā Tiesībsarga birojs pieņēma lēmumu, ka plānotas mājdzemdības līdzīgi kā pārējā dzemdību palīdzība ir finansējamas no valsts budžeta.

Atsaucoties uz šo ziņu, mēs saņēmām jautājumus, vai tas nozīmē, ka arī agrāk plānoti mājās dzemdējušas sievietes var prasīt Nacionālajam veselības dienestam kompensēt dzemdību izdevumus.
Uz šo jautājumu Tiesībsarga biroja pārstāvji atbildēja:
 „(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”, Administratīvā procesa likuma 79.panta otrā daļa noteic „(2)Privātpersona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses attiecīgais administratīvais akts ierobežo un kura administratīvajā procesā nav bijusi pieaicināta kā trešā persona, var šo administratīvo aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to ir uzzinājusi, bet ne vēlāk kā viena gada laikā no attiecīgā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.. Administratīvā procesa likuma 188.panta trīs prim pants noteic: „(31) Ja administratīvais akts ierobežo privātpersonas tiesības vai tiesiskās intereses, bet privātpersonai tas nav paziņots, pieteikumu var iesniegt viena mēneša laikā no dienas, kad privātpersona par to uzzinājusi, bet ne vēlāk kā viena gada laikā no šā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas”.

Tātad personai ir tiesības vērsties Nacionālajā veselības dienestā ar lūgumu atlīdzināt izdevumus par mājdzemdībām viena mēneša laikā kopš persona uzzināja, ka ir tiesības prasīt atlīdzību par mājdzemdībām līdzvērtīgi kā stacionāros dzemdējušām personām (tiesībsarga atzinuma 10.07.2013), bet ne vēlāk kā viena gada laikā kopš mājdzemdību norises.”

Publicējam šo atbildi, gan piebilstot, ka termiņš ir diskutējams vairāku iemeslu dēļ:

1. Sabiedrība par tiesībām uzzināja nevis lēmuma pieņemšanas dienā, bet, kad tas tika publiskots 16.07.2013

2. Citi likumi paredz ilgākus termiņus, piem. Valsts iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums (1 gads no uzzināšanas, bet ne vairāk par 5 gadiem no zaudējumu nodarīšanas brīža), tomēr tad jāprasa padoms kādam speciālistam, kā šo pamatot.

Tomēr, ja pieturamies pie Tiesībsarga biroja vērtējuma, tad līdz 10. augustam (vai 9. ?) visām tām ģimenēm, kuru bērni gada laikā dzimuši plānotās ārpusstacionāra dzemdībās, būtu jānosūta Nacionālajam veselības dienestam vēstule ar augstāk minēto tekstu (atlīdzināt izdevumus par plānotām ārpusstacionāra dzemdībām līdzvērtīgi kā stacionāros dzemdējušām personām), pievienojot rēķina kopiju un maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju (domājams, ka labāk bankas apliecinātu). Adrese:

Nacionālais veselības dienests, Cēsu iela 31 k-3 (6.ieeja, 2., 3. un 4. stāvs), Rīga, Latvija, LV-1012

Vai mēs zinām, kāds būs tālākais rezultāts? Kurš, cik, vai un par ko saņems? Nē, nezinām. Tomēr aicinām pašus iesaistīties savu tiesību aizstāvībā.

Nākamā ziņa
Komentēt

4 komentāri

 1. minka

   /  27/12/2013

  Iesniedzām pieprasījumu un saņēmām atteikumu. Tā kā lai arī ko tiesībsrags saka, realitātē neatlīdzina pat 1 Ls…

  Atbildēt
 2. Domāju, ka tajā gadījumā der jebkurš datums, kas nav vairāk kā vienu gadu pēc bērna piedzimšanas.

  Atbildēt
 3. Kāpēc tieši līdz 10. augustam? Ja bērns piemēram, dzims 11. augustā, tad kompensācija vairs nav vērts prasīt?

  Atbildēt

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: