Pētījumi

Kas jāņem vērā lasot pētījumus:

  • vai pētījumos ir iekļautas tikai plānotās ārpusstacionāra dzemdības, vai visas dzemdības, kas notikušas ārpus stacionāra (kas nozīmē arī dzemdības bez vecmātes, sievietes, kas slēpušas grūtniecību vai nepaspējušas līdz slimnīcai);
  • vai stacionāra dzemdību skaitā iekļautas tikai stacionārā plānotās dzemdības, vai visas dzemdības, kas notikušas stacionārā (kas nozīmē arī no mājdzemdībām pārvestie komplikāciju gadījumi);
  • vai tiek salīdzinātas vienas riska grupas dzemdības;
  • vai minot rezultātu salīdzinājumu lietots ne tikai % vai reižu salīdzinājums (piemēram, 3x lielāka mirstība), bet doti arī absolūtie skaitļi, jo iespējams šis 3x lielākais skaits ir 3 gadījumi no 20 000 dzemdībām 10 gadu laikā vai 0,02% un 0,06%;
  • cik plašs ir pētījums un cik sen atpakaļ tas veikts;
  • atcerieties, ka nav iespējams salīdzināt dažādu valstu rezultātus, jo katrā valstī atšķiras apstākļi, noteikumi un arī iedzīvotāju tradīcijas, piemēram, ASV daudzās pavalstīs vecmātēm ir aizliegts praktizēt, bet vēl citos – izmantot medicīnisko aprīkojumu un medikamentus, pasliktinot viņu iespējas reaģēt ārkārtas situācijās.

 

2015.gada sākumā Latvijas Mājdzemdību ģimeņu apvienība  veica pētījumu par to kāda ir mājdzemdību mamma. Šeit daļa no rezultātiem.

Mājdzemdību salīdzinājums ar dzemdībām stacionārā

BAKALAURA DARBS Dzemdību pieredzes izvērtējums, dzemdējot stacionāra un plānotās asistētās ārpusstacionāra dzemdībās Agnese Dejus, 2017 (viss pētījums)

Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. Birthplace in England Collaborative Group, 2011. (viss raksts) papildus informācija arī Birthplace pētījumu programmas lapā

Dzemdību norises un iznākumu salīdzinājums plānotās ārpusstacionāra dzemdībās un dzemdībās stacionārā. Zeidmane, 2010. (viss pētījums)

Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529 688 low-risk planned home and hospital births.  de Jonge et al, 2009 „BJOG”, Nīderlande (viss raksts)

Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned hospital birth with midwife or physician. Jannsen et al, 2009. “CMAJ” Kanāda, (viss raksts)

Outcomes associated with planned home and planned hospital births in low-risk women attended by midwives in Ontario, Canada, 2003-2006: a retrospective cohort study.  Hutton, Reitsma, Kaufman, 2009. „Birth”, Kanāda (kopsavilkums)

Outcomes of planned home births versus planned hospital births after regulation of midwifery in British Columbia.  Janssen et al, 2002. “CMAJ”, Kanāda (viss raksts)

Outcome of planned home and planned hospital births in low risk pregnancies: prospective study in midwifery practices in the Netherlands. Wiegers et al, 1996 „BMJ”, Nīderlande (viss raksts)

Mājdzemdību pētījumi:

Vecmāšu vadītu plānotu ārpusstacionāra dzemdību un stacionāra dzemdību salīdzinājums Latvijā, Ceple, 2015, Latvija (prezentācija)

Vecmāšu vadītu plānotu ārpusstacionāra dzemdību un stacionāra dzemdību salīdzinājums Latvijā. Ceple, 2015, Latvija (viss pētījums)

Plānotu ārpusstacionāra dzemdību drošības analīze Latvijā un pasaulē. Ceple, 2008. Latvija (kopsavilkums)

PLĀNOTU ĀRPUSSTACIONĀRA DZEMDĪBU DROŠĪBAS ANALĪZE LATVIJĀ UN PASAULĒ, Ceple, 2008 (prezentācija)

NETRADICIONĀLO DZEMDĪBU DROŠĪBAS ANALĪZE PASAULĒ UN LATVIJĀ, Ceple, 2008 (viss pētījums)

Vecmātes vadītu dzemdību aprūpes raksturojums zema riska grūtniecēm stacionārā, Grieze, 2014. Latvija (viss pētījums)

Outcomes of planned home births with certified professional midwives: large prospective study in North America.  Johnson, Daviss, 2005. „BMJ”, ASV (viss raksts)

Outcomes of 11 788 planned home births attended by certified nurse-midwifes. A retrospective descriptive study. Anderson, Murphy, 1995. “Journal of Nurse Midwifery” ASV (kopsavilkums)

Motivācija

Kāpēc sievietes ASV izvēlas mājdzemdības. Boucher et al, 2009. gads  “Journal of Midwifery & Women’s Health”, ASV (viss raksts)

Homebirth as systems-challenging praxis: Knowledge, power, and Intimacy in the Birthplace. Cheyney, 2008. “Qualitative Health Research”, ASV (viss raksts)

Mājdzemdību vieta veselības aprūpes sistēmā

Home birth and the National Australian Maternity Services Review: Too hot to handle? Dahlen et al,  2010. gads “Women and Birth”, Austrālija (kopsavilkums)

Homebirth, freebirth and doulas: Casualty and consequences of a broken maternity system. Dahlen, Jackson, Stevens, 2010. gads “Women and Birth”, Austrālija (kopsavilkums)

Saraksts ar angļu valodā pieejamiem mājdzemdību pētījumiem

Komentēt

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: