ASV mājdzemdības

ASV ir viena no retajām valstīm, kur vecmātes profesija tika praktiski iznīcināta, kad sievietes sāka dzemdēt slimnīcās. Tika veikta publiska kampaņa, attēlojot vecmātes kā vecas, netīras un neizglītotas sievietes, kas var gaidāmajam bērnam nodarīt tikai ļaunu. Ironiski, ka tobrīd slimnīcās bērnu un māšu mirstība bija augstāka nekā ārpus tām.

Vecmātes profesijas atdzimšana sākās ar hipiju komūnas (sauktas par Fermu) iedzīvotājas Ainas Mejas Gaskinas pašmācības ceļā apgūtām zināšanām, ko viņa turpmākajās desmitgadēs ir izplatījusi ASV un pasaulē, atjaunojot ASV sabiedrības izpratni par šīs profesijas nepieciešamību un priekšrocībām.

Valstī darbojas 3 veidu vecmātes. CNM (certified nurse midwives) ir vecmātes, kas ieguvušas arī medmāsu kvalifikāciju un ir izglītojošās tradicionālās medicīnas skolās, saņemot sertifikātu. Tikai aptuveni 150 CNM ASV pieņem mājdzemdības, jo viņas drīkst praktizēt tikai uz līguma pamata ar ārstu. CPM (certified professional midwives) ir vecmātes, kas profesiju apguvušas pašmācības ceļā un vēlāk ieguvušas profesionālās atbilstības sertifikātu, atbilstoši Ziemeļamerikas vecmāšu reģistra prasībām, tomēr nav ieguvušas medicīnisko izglītību.  Tajā pašā laikā darbojas arī amatiervecmātes, kas nav ieguvušas ne medicīnisko izglītību, ne saņēmušas sertifikātu par atbilstību profesijas standartiem (iespējams nevēlas to darīt, iespējams konkrētajā pavalstī sertifikācija nemaz nav iespējama). Mājdzemdībās dzemdību palīdzību var sniegt ne tikai vecmātes, bet arī  ģimenes ārsti, medmāsas, ārstu palīgi, hiropraktiķi, u.c. Šāds vienotu noteikumu, kā arī mediķu un dzemdību palīdzības sniedzēju kvalifikācijas prasību trūkums neveicina labus iznākumus.

ASV plānotas ārpusstacionāra dzemdības nav vienādi regulētas visā valstī. Daļā pavalstu ir izstrādāti noteikumi un tās ir atļautas, daļā nav nekādu noteikumu, kas regulētu dzemdību palīdzības sniegšanu plānotu ārpusstacionāra dzemdību gadījumā, vēl citās pavalstīs CPM vecmātēm ir aizliegts asistēt plānotās ārpusstacionāra dzemdībās vai izmantot medikamentus.

Amerikas Dzemdību speciālistu un ginekologu koledžas viedoklis ir, ka slimnīcas un dzemdību centri ir drošākā vieta dzemdībām, bet tiek cienīta sievietes izvēle. Savukārt Amerikas Medmāsu-vecmāšu koledža un Amerikas sabiedrības veselības asociācija atbalsta plānotas ārpusstacionāra dzemdības noteiktai daļai sieviešu.

Lai gan pēdējos gados ASV plānotu mājdzemdību skaits pieaudzis par 20%, tas vēl joprojām ir zem 1% no kopējā dzemdību skaita.

%d bloggers like this: