Izmaksas

Plānojot mājdzemdības, viens no svarīgiem jautājumiem ģimenei ir par izmaksām attiecīgās dzemdību vietās. Lūk, pārskatam neliels apkopojums. Cenās iekļautas pirmsdzemdību un pēcdzemdību vizītes/tikšanās ar vecmāti/dzemdību speciālistu, par to skaitu un vietu vienojoties atsevišķi.

Pakalpojuma sniedzējs Cena Pakalpojums  Mājas lapa
Radību māja “Harmonija” 750 Eur Fizioloģiskas dzemdības (cenā ietilpst neonotologa apskate 24 stundu laikā, uzturēšanās 3 diennaktis, analīzes)  http://www.dzemdibasudeni.lv/pakalpojumi/68-pakalpojumu-cenas-dzemdbu-mj-harmonijaq
Stārķa Ligzda 1100 Eur (Ginekologa-dzemdību speciālista vadībā)

920 Eur (Vecmātes vadībā)

Plānotas ārpusstacionāra dzemdības ginekologa-dzemdību speciālista vai vecmātes vadībā http://www.starkaligzda.lv/?textid=1&cat=141&lang=lv
Milleres A. Vecmātes prakse 800 Eur Plānotas ārpusstacionāra dzemdības vecmātes vadībā http://www.medicine.lv/infolapa/?c=milleres-a-vecmates-prakse
Jaunpalejas 25 Eur/diennaktī par istabiņu + 750 Eur līgums ar vecmāti Plānotas ārpusstacionāra dzemdības vecmātes vadībā http://www.gimenes-supulis.lv/majas-dzivibai

 

Jāņem vērā, ka cenā ietverts:

  1. Viena vizīte uz mājām pirms dzemdībām (apmēram 37-38.nedēļās)
  2. Dzemdības (cik nu stundas tās iet)
  3. Trīs pēcdzemdību vizītes uz mājām (1, 3 un 7 vai 9 dienā, kad tiek kontrolēts mazuļa svars, doti padomi kā aprūpēt mazulīti un uzraudzīts sievietes veselības stāvoklis)
  4. Obligātās ģenētiskās analīzes un analīzes, ko ņem uzreiz no nabasssaites

 

Advertisements
%d bloggers like this: